Bourgogne des Flandres, back home


As always English version below ;-)

Na 60 jaar is Bourgogne des Flandres terug in Brugge. Onze Belgische biertraditie kent zoals jullie weten een heel mooi gamma en Bourgogne des Flandres is daar zeker een mooi voorbeeld van.
Het is een bier van gemengde gisting. Men gaat dus bier vermengen, net als geuzes. Het Bourgogne bier laat men wel nog rijpen op eikenhouten vaten.

Klein weetje over de geuze: er zijn geuzebrouwerijen en geuzestekerijen. De brouwerijen brouwen hun eigen lambiek en steken dan oude en jonge lambieks samen tot een geuze. De stekerijen kopen lambiek op en doen hetzelfde, zij brouwen dus niet zelf. 

Brouwerij Timmermans is dus een geuzebrouwerij. Zij nemen hun lambiek en steken die samen met bruin bier van hoge gisting, met als resultaat de Bourgogne des Flandres.
Het bier op zich is licht zurig en heeft een ABV van 5%, perfect bier om je smaakpapillen mee open te zetten.
Brouwerij Timmermans ligt in Itterbeek wat ver van regio Brugge ligt, dus waarom dan een thuiskomst voor de Bourgogne? Het bier werd vroeger gebrouwen door de Brugse brouwerij Den Os. In de jaren tachtig kwam het recept echter in handen van brouwerij Timmermans, vandaar ook het gebruik van Timmermans Lambiek. 

Timmermans werd trouwens onderdeel van John Martin. Die kennen jullie o.a. van een hele waaier aan bieren zoals Gordon Finest, Guinness, Martin's pale ale, etc...
Wat ik niet wist is dat Martins als sinds 1909 in België gevestigd is!

Maar terug naar de Bourgogne des Flandres. Het bier is nu dus dankzij Anthony Martin terug in Brugge. Martin stoomde ook Thomas Vandelanotte (zelf een Bruggeling trouwens) klaar om de Brugse Bourgogne des Flandres te brouwen. De brouwerij is op de zolder van het oude OCMW-gebouw, daar kan je het volledige brouwproces dus ook live volgen.En uiteraard mag er gezegd worden dat het bier echt wel top blijft, eindelijk terug thuis die Bourgogne des Flandres, welcome back...

Wat vinden jullie van de Bourgogne des Flandres? After 60 years the Bourgogne des Flandres is back in Bruges. As you know our Belgian beer heritage is massive and the Bourgogne des Flandres is definitely a nice example of such a heritage story.
It's a beer of mixed fermentation. So they make the beer by mixing others, just like gueuzes. After that they let it age in oak barrels.

Little trivia about gueuze: There are gueuze breweries and gueuzeries. The breweries make their own lambics and blend together (old and young beer) to one gueuze. The gueuzeries don't brew their own lambics but buy different lambics from other breweries and blend it together.Brewery Timmermans is one of the gueuze breweries in Belgium. To produce the Bourgogne des Flandres they take a dark beer of high fermentation and blend it with a Timmermans lambic.
The beer has a very light acidity and an ABV of 5%, perfect to start with and get your taste in order.

The Timmermans brewery is located in Itterbeek quite far from the region Bruges, so why is it a coming home story for the Bourgogne? Well, the beer used to be brewed in Bruges, in brewery Den os (the Ox). In the eighties the recipe for the beer was handed over to brewery Timmermans, hence the use of Timmermans lambic.Brewery Timmermans became part of John Martin. We all know that one from beers like Gorden Finest, Guinness, Martin's pale ale, etc...
What I didn't know is that Martins has been situated in Belgium since 1909!

But back to the Bourgogne des Flandres. The beer has been brought back to Bruges by Anthony Martin. Martin also made sure he had someone to brew the beer. Brewer of choice is Thomas Vandelanotte who lives in Bruges and has had an extensive education to brew the Bourgogne des Flandres. The brewery is located in the attic of an old CPAS-building where it's possible to follow the brewing process live.

And of course it must be said that the beer remains delicious, the Bourgogne des Flandres is finally back home, welcome back...

Geen opmerkingen:

All photos are property of Kjell Dursin and can't be used without consent. Mogelijk gemaakt door Blogger.