The brew journal part II

Deel II: Het eerste brouwsel proeven
Part II: Tasting the first brew
By Kristof Bultinck
Tasting the first brew

Het is ondertussen al een redelijke tijd geleden, maar die eerste keer dat je de kans hebt om een eigen brouwsel te proeven blijft je zeker bij. Ongeveer 4 weken na het hobbelige brouwparcours heb ik het bier gebotteld en na nog eens 2 weken van hergisting kan je dan eindelijk proeven. Wetende dat er een aantal basisfouten in het brouwproces geslopen zijn, ligt de verwachting eigenlijk zeer laag.
It has already been a couple of weeks ago, but the first time you get to taste your own brew you know this will be a moment to remember. About 4 weeks after the initial ‘bumpy road to fermentation’ and an additional 2 weeks for refermentation in the bottle the tasting can take place. Knowing that there were a couple of basic mistakes in the overall process (see initial post in the journal), the expectations were very low.

Foam, cloudiness and saturation

Dit kan ik eenvoudigweg samenvatten als het meest negatieve deel van de ervaring: zowel schuim als koolzuurgas (CO2, kortom saturatie) waren aanwezig in té grote aantallen. Het lijkt er op dat het bier niet voldoende uitgegist was voor het bottelen, waardoor de resterende suiker bij de hergisting is omgezet in alcohol en koolzuurgas. Dit geeft dan op zijn beurt ook aanleiding tot veel te veel schuim, die ook nog eens blijft vormen in het glas en in de fles. Het bier is ook vrij troebel, maar dit was enkel te verwachten (zie fout over basis brouwfouten). Positief wel: het schuim is dik en romig en kleeft mooi aan de wand. 


This I could call the worst part of the overall experience: there simply was too much of both carbon dioxide (CO2, in short ‘saturation’) as well as the formation of foam. It seems like the beer wasn’t fermented far enough during its 4 weeks before bottling the beer, which resulted in additional sugars in the bottle used for the formation of alcohol and carbon dioxide. Which, in turn, lead to way too much foam, which keeps on forming in the glas and the bottle after after opening. The beer is also quite cloudy, but this is within expectations (see post on basic brewmistakes). On the positive side: the foam is thick and creamy and sticks gently to the side of the glass.

Aroma and taste

Dan eindelijk over naar het ruiken en proeven! In de geur overheerst een combinatie van kruidnagel en de hop (bloemig, harsig, grassig), maar er is ook een zekere moutgeur herkenbaar. Wat onverwacht komt er ook een zekere zurigheid opzetten. In de smaak herkennen we gelukkig meer diepgang: rokerige kruidnagel, milde bitterheid, duidelijke hoparoma, veel body en… ook hier komt de zurigheid naar boven. Dit kan duiden op een ‘infectie’ die waarschijnlijk tijdens het overhevelen of het bottelen in het bier gekomen is. Mogelijk een bacterie die zich mogelijk samen met de hergisting op de fles heeft kunnen ontwikkelen. Dit is niet noodzakelijk negatief, denk maar aan Orval waar men dit doelbewust in het bier brengt.


Finally, on to the degustation! In the nose a combination of cloves and hops (floral, tree bark and grass) is very dominant, but there is sent of malt as well. Unexpectedly: there’s a hint of acidity. The taste carries more complexity: the smokiness of the cloves, mild bitterness, obvious hop flavours, plenty of body and… again, some acidity to be mentioned. This could indicate an ‘infection’, most probably migrated into the brew during siphoning or bottling. Possibility of a bacteria which has been able to develop while refermenting in the bottle. This isn’t necessarily negative, just think about Orval Trappist where they use this process purposefully.

Conclusion

De verwachtingen waren zeer laag gezet, maar eigenlijk was deze eerste poging best wel aangenaam drinken. Niet alle geuren en smaken zijn doelbewust in het bier gebracht, maar het geheel is redelijk in balans. In een zin heeft de zuurheid het bier in balans gebracht. Natuurlijk kan ik hetzelfde resultaat niet herhalen, het resultaat is gedeeltelijk per toeval ontstaan door brouwfouten en een mogelijke infectie. Wel heb ik ondertussen mijn 2de brouwsel klaar met exact dezelfde ingrediënten, maar een betere uitvoering. Om al een tipje van de sluier te lichten: het is een volledig ander bier geworden!
The expectations were set really low, but in the end this first attempt was pleasant to drink. Not all aromas and flavours were purposefully created in the beer, but all in all it was quite balanced. Somehow the (unwanted) acidity even helped balancing the final result. Of course I cannot copy the current result, since it has been partly established by means of brew mistakes and a possible infection. On the other hand I already have my second brew ready with exactly the same ingredients, but with a proper process execution this time. Without giving too much away: it became a completely different beer! 

Geen opmerkingen:

All photos are property of Kjell Dursin and can't be used without consent. Mogelijk gemaakt door Blogger.