Is home-grown always better?

Palm Hop Select: Is home-grown better?
by Kristof
De nieuwe Palm Hop Select werd vorige week aan het brede publiek voorgesteld door Palm Breweries én naar goede gewoonte hoort daar een groots evenement bij. Hoewel de uitnodiging relatief laat in de mailbox terecht kwam, was enig enthousiasme zeker op zijn plaats. Het evenement bestond uit cheese&beer pairing, door kaasmeester Philippe Wageman, met daaraan gekoppeld het toevoegen van de hop van eigen kweek in de brouwketel door een centrale gast. Daarnaast kon je optioneel ook nog aansluiten bij één van de groepen om de brouwerij te bezoeken, wat ik natuurlijk niet aan mij heb laten voorbij gaan.

Palm Hop Select ‘14: what’s new?
Het belangrijkste item voorop: de nieuwe Palm Hop Select. Kunnen we echt spreken van een ‘nieuw’ bier? Eigenlijk niet: het bier bestaat officieel sinds vorig jaar en op zich lijkt het mij identiek als voorheen. Als ik echt kritisch ben, dan had ik de indruk dat de hoparoma dit jaar net iets subtieler is. Maar het bier was voorheen ook al zeer gebalanceerd en dat is het dit jaar zeker opnieuw. Misschien moet het bier zelfs nog verder ontwikkelen en komt het aroma over enkele maanden meer tot uiting.


Het speciale aan dit bier is dat Palm Breweries er zijn eigen gekweekte hop voor gebruikt én dat ze een voldoende grote hopplantage hebben zodat ze dit zelfde bier in principe het jaar door kunnen brouwen. De gebruikte hop is van de Hallertau Mittelfrüh variëteit, waarvan Palm Breweries beschikt over 800 hopplanten op zo'n 35 are oppervlakte.  De hop wordt zowel gebruikt als aromahop (toegevoegd op het einde van kookproces, 'late hopping') als ook aan het einde van de hoofdgisting ('dry hopping'). 

Dit laatste is nu net wat het bier een floraal en hoppig aroma geeft, wat bij deze Palm Hop Select een bijzondere fijnheid biedt. De balans van de typisch moutzoetheid van palm, de aangename bitterheid en het aromatische van de hop gaat allemaal zeer goed samen en is goed gedoseerd. Het bier wordt hergist op de fles, wat alles behalve standaard procedure is bij Palm Breweries: alle kleine flessen worden gepasteuriseerd, wat hergisting in regel onmogelijk maakt.

Cheese and (Palm) beer
Tijdens de verwelkoming en de degustatie van de Palm Hop Select konden de gasten genieten van een kaasbuffet waarbij de kaasmeester… telkens een bier voorop heeft gesteld. Enige minpunt: pas toen het buffet al enige tijd op gang was, bleek het ook mogelijk om een ander bier dan de Palm Hop Select te proeven bij de kaas. De combinaties daarentegen waren echt goed, hieronder dan ook enkele aanraders:

•Palm Hop Select - Taleggio (Italiaanse zachte en romige kaas, licht pittig)
•Dobbel Palm - Chedar met veenbessen (zoet, wat zout en zachte smaak)
•Rodenbach Grand Cru - Le Coq (witteschimmel kaast, neigt naar Brie)

When a true chef is involved…De centrale gast dit jaar was sterrenchef Vicky Geunes, bekend van het sterrenrestaurant ’t Zilte **. Palm Breweries werkte eerder al samen met chef Geunes voor de ontwikkeling van de Rodenbach Caractère Rouge, ook zo één van de bieren waarmee Palm Breweries weet op te vallen. Na een woordje van zowel Jan Toye (eigenaar/bestuurder), de brouwmeesteres en een lokale dichter, mocht de chef dan ook eindelijk de hop toevoegen aan het brouwsel. 

Dit is het 2de brouwsel van de Hop Select '14, het eerste brouwsel werd natuurlijk gedegusteerd gedurende deze avond. Dit alles is natuurlijke zeer goed bekeken sfeerschepping en, laat ons eerlijk zijn, briljante marketing. Maar de charme van alle leden van het Palm-team en de centrale gast valt zodanig op dat weinig aanwezigen dit storend ervaren.

Tijdens het bezoek aan de brouwerij valt vooral op dat Palm, gezien uit het standpunt van de kleine Belg, uitgegroeid is tot een industrieel bedrijf. Op wereldschaal mag Palm Breweries dan wel een kleine grijze muis zijn, in België is dit een industriële brouwerij die moet opboksen tegen zowel de hele grote reuzen als de vele kleine micro brouwerijen. 

De strategie is duidelijk: Palm Breweries wil zich meer profileren als een kleine lokale brouwerij voor de Belg. Men vertelt het verhaal van de brouwerij, koppelt daaraan een sympathieke en familiale gastheer en pak uit met innovatieve bieren. In een zin slaagt men daar ook in, maar zoals één van de medebezoekers ook opmerkte: hoe groter de brouwerij is, des te moeilijker het is om het verhaal van de kleine, innovatieve en sympathieke brouwer te verkopen. Desalniettemin: de kwaliteit hebben ze zeker in huis! Hopelijk kunnen ze met hun specialiteiten dan ook voldoende bierdrinkers overtuigen.

Kortom dit was een zeer geslaagde avond met ook nog eens zeer goed bier. De Palm Hop Select is in mijn ogen zeker een aanrader.

Meer foto's onderaan deze post.


Palm Hop Select: Is home-grown better?
by KristofThe new Palm Hop Select has been introduced to the broad audience last week by Palm Breweries and as tradition already dictates by now this is accompanied by a big scale event. Although the invitation came in quite short notice, some enthusiasm was definitely in place. They included a beer&cheese pairing buffet, arranged by cheese expert Philippe Wageman, followed by adding the hops of the own harvest of the year to the second Palm Hop Harvest brew by a special guest. Additionally you could choose to follow one of the groups for a guided tour in the brewery, which I just couldn't pass on of course.

Palm Hop Select ‘14: what’s new?
First things first: The new Palm Hop Select. Is it possible to call this a 'new' beer? To be honest: No. The Beer already exists since last year and to me it seems to be nearly identical to the previous edition. If I'm really critical, than I would say the hop aroma was a bit more subtle than the 2013 edition. But in general the beer already was quite well balanced and this time around this still is the case. Maybe the beer will still develop further and the aroma will become more obvious in a few months time.

The special thing to this is that the brewer uses his own grown hops and he claims to have a high enough harvest each year to brew the same beer all year long. The used hops are of the Hallertau Mittelfrüh variety, of which Palm Breweries possesses 800 plants on approximately 35 acres of surface. The hops are used as both aroma hops (added at the end of the cooking process, 'late hopping') as well as at the end of main fermentation ('dry hopping'). 

This last sequence is what gives the beer a floral and hoppy nose, which results in a very fine and delicate beer. The balance of the typical Palm malt sweetness, the pleasant bitterness as well as the aromatic hops all go together really well and are dosed masterfully. The beer has been refermented in the bottle, which surely isn't standard Palm Breweries procedure: all small bottles are generally pasteurized at the brewery, normally speaking making refermentation impossible.

Cheese and (Palm) beer
During the reception and the degustation of the Palm Hop Select the guests could enjoy a cheese buffet arranged by cheese expert  Philippe Wageman, whom paired 5 cheeses each time with 1 of the Palm Brewery beers. Only one remark here: only after the buffet was already going on for some time (one hour or more), it was made possible to also taste a different beer than the Palm Hop Select with the cheese. De combinations on the other hand were really good, with some excellent examples:

•Palm Hop Select - Taleggio (Italian soft and creamy cheese, slightly spicy)
•Dobbel Palm - Chedar with cranberries (sweet, some salt and delicate)
•Rodenbach Grand Cru - Le Coq (white crust, resembles Brie cheese)
When a true chef is involved…

The special guest for the evening was Michelin star chef Vicky Geunes of the restaurant 't Zilte **. Palm Breweries already worked with Chef Geunes for the creation of Rodenbach Caractère Rouge, notably one of those beer with which the brewer draws the much needed attention. After a speech by Jan Toye (Owner/director), the brewer and a local poet, the chef finally could add the hops in to the boiling brew kettle. 


The kettle contains the second brew of the Hop Select '14, the first brew is of course the one we got to taste during the evening. This is, in a whole, of course very nice customer bonding and, let's be honest, genius marketing. But the charm of all the member of the Palm-team and the central guest was so obvious that nobody could have been annoyed by this crystal clear fact.

Afterward I've joined a guided tour in the brewery during which it became very clear that Palm Breweries, seen through the eyes of the modest Belgian, is in fact an industrial company. In comparison to the world players Palm Breweries is to be considered as a small player, but within Belgian standards it has to compete with the giants on the one hand and the small micro brewers on the other. 

The strategy is clear: they chose to side with the small and local breweries towards their local audience. They tell the story of the brewery with link to the family and the host of the evening and they try to convince the customer with innovative beers. In a way they are succeeding in this mission, but just as one of the other visitors noticed: the bigger they get, the harder it is to convince the audience of this story. Nevertheless, they do have all the required qualities and I hope they can continue to convince the beer loving audience in a positive way.

In short, this was a very successful evening accompanied by very good beer. The Palm Hop Select is a beer I'd recommend to almost anyone.

Geen opmerkingen:

All photos are property of Kjell Dursin and can't be used without consent. Mogelijk gemaakt door Blogger.