A voyage in the Hendrick's world

Hendrick's, momenteel een van de bekendste new generation gins. Zij stonden mee aan de basis van de gin revival en zorgden voor een boost van het gin imago.

De Hendrick's gin is een gin met een infusie van komkommer en Bulgaarse rosen. Kortom een fantastisch innoverende en frisse gin.

Qua packaging zitten ze er ook knal op met een oude apothekersfles waarin deze gin nog een meer nostalgische look & feel krijgt.

Naast meerdere marketing acties waar het bizarre altijd mooi aan bod komt hebben de mannen & vrouwen van Hendrick's een nieuwtje op poten gezet.

Dit keer een kininedrankje. Nee, niet gewoon een ander tonic maar iets compleet anders.
Hoe dit limited edition (maar 300 flesjes in België beschikbaar) drankje mag heten: Quinetum.
De Quinetum (ABV 4%) werd door Master Distiller Lesley Gracie gemaakt en is een distillaat van lavendel en sinaasappel met extracten van oranjebloesem, alsem en distel. Naast deze aromatisers natuurlijk ook de schors van de kinabast aka kinine.

Weetje: Het woord kinine is afkomstig uit het Quechua (Inca) en betekent Kinabast (boom waar kinine uit gewonnen wordt). De boom noemen ze ook soms de Fever Tree, vandaar ook de naam van de bekende tonic.

De packaging van dit drankje is een flacon gemaakt naar een vergifflesje dat in 1940 ontdekt werd in een oude Londense brocantewinkel.

Mooi nieuwe cocktail tool dus van Hendrick's, alleen jammer dat het praktisch onverkrijgbaar is :-(
Hendrick's G&T with original bottle
Hendrick's, at the moment one of the best known new generation gins. They stood at the base of the gin revival and helped boost the gin image.

The Hendrick's gin is a gin with an infusion of cucumber and Bulgarian roses. In short a fantastic innovating and fresh gin.

I'm a fan of the packaging, really nice in an old apothecary bottle that gives this gin a look and feel that screams nostalgia.

Next to a whole series of marketing actions where the bizar and unusual is a main ingredient, the men and women of Hendrick's also have a new product.

This time a quinine beverage. No, not just another tonic, but something completely different.
How is this limited edition (only 300 bottles available in Belgium) beverage called: Quinetum


The Quinetum (ABV 4%) was made by Master Distiller Lesley Gracie and is made of the distillate of lavender and orange extracts added by neroli, absinth and blessed thistle. Next to these aromas of course also bark of the cinchona aka Quinine.

Trivia: The word quinine has its "roots" in the Quechua (Inca) language and means bark of cinchona (the tree they find quinine in).
They also call it the Fever Tree, hence the name of the famous tonic.

The packaging of this beverage is a flavon made in example of a poison bottle that was found in 1940 in an old London antique shop.

So, nice new cocktail tool from Hendrick's, too bad that it's practically unobtainable :-(

Geen opmerkingen:

All photos are property of Kjell Dursin and can't be used without consent. Mogelijk gemaakt door Blogger.