Brewery visit: Maenhout


Brouwerij/brewery Maenhout, Meulebeke
by KristofBrouwerij Maenhout bevindt zich langs een drukke baan en vlakbij een aantal andere bedrijven, maar je rijdt er voorbij voor je het door hebt. Er ontbreekt dus een duidelijk herkenningspunt langs de baan, maar wetende dat de brouwer een verhuis plant begin volgend jaar naar een volledig nieuwe brouwerij maakt dit natuurlijk meer dan goed. 


Brewery Maenhout can be found nearby one of the main roads in the community, but still it is very easy to pass by the brewery without realizing it. The building lacks a clear point of recognition (a billboard, …), but as we already knew the brewer is planning to move to a new location with a brand new operational brewery. The latter surely makes up for the few minutes I had to search for the correct building.


Na een korte kennismaking wordt al het eerste bier ingeschonken: Koeketiene. Zowat het meest bekende bier van de brouwerij, maar het blijft wel een mooi voorbeeld van wat we de moderne tripel noemen sinds de opkomst van La Chouffe. Het gebruik van korianderbollen is in dit bier dan ook zeker duidelijk, maar men slaagt er in dit te compenseren met de bitterheid van de hop en het algemene karakter van het bier. Deze keer wel een stabiel schuim op het bier, ik herinner mij nog vorige ervaringen waar dit anders was. Duidelijk een vooruitgang bij vroeger!
After a brief introduction by the brewer, the first glass is already being poured: Koeketiene. This beer is the most well known beer of the brewery to date, but it still is a fine example of the modern tripel beers ever since the introduction of La Chouffe. The use of coriander seeds in this beer is obvious, but the brewer is able to compensate with enough bitterness from the hops and the general personality of the beer. This time the beer does have stable foam, which wasn’t always the case in the past. There’s clearly some progression compared to the past!
Het glas wordt meegenomen de brouwerij in, waar de brouwer nauwkeurig en duidelijk uitlegt hoe hij te werk gaat bij het maken van zijn bieren. Het valt op dat de brouwer zich af en toe aanpast naar de limieten van zijn brouwinstallatie, wat misschien ook wel verklaart waarom ik vroegere ervaringen heb waarbij het bier geen stabiele schuimkraag kende. Een bier brouwen van constante kwaliteit is zeker niet eenvoudig, maar de ervaring maakt natuurlijk ook veel goed. Het valt mij op dat er ondertussen al gewerkt wordt met brouwsels van 600 liter, wat meer is dan sommige microbrouwerijen. Natuurlijk maakt men hier slechts één brouwsel per week, het grotere volume per brouwsel compenseert dit dan ook deels. Meer nog, de toekomstige nieuwe brouwerij kan brouwsels aan van 2000 liter!
We take the glass with us into the brewery, where the brewer clearly talks about how his beers are produced. From time to time it becomes clear how the brewer has to adjust his methods and his beers to the current brewery limits, perhaps this also explains the unstable foam in the past. Brewing a beer of constant quality surely isn’t easy, but the experience of the brewer can make a difference as well. I find it remarkable that the average brew is already 600 liters for each brew, which is quite large compared to most microbreweries. Of course, since there’s currently one brew each week, the larger volume also serves to compensate this. Even more: in the future brewery it will be possible to produce brews of up to 2000 liters.


Doorheen het verhaal van de brouwer belicht hij ook regelmatig wat er zal veranderen in zijn toekomstige brouwinstallatie en hoe dit het bier kan verbeteren. Heel zeker interessant om te weten allemaal en het maakte iedereen zeker benieuwd om rond maart-april volgend jaar de eerste nieuwe brouwsels te vergelijken met de huidige brouwsels. Zo wil de brouwer onder andere zijn bieren iets droger maken en dus de huidige restzoetheid vermijden. Daar kan ik mij volledig in vinden en ik geloof dat zijn huidige methode van maischen (het opwarmen van de geschrote gerst gemend met water tot vooraf bepaalde temperaturen) daar ook deels de schuldige aan is. Ik kijk er alvast naar uit om de toekomstige brouwerij te bezoeken ergens gedurende het volgende jaar!
Alongside the brewer’s story, he often highlights what will change with the new brewery and how he expects his beers to improve. This surely is interesting and only makes us very curious about his new brewery and the future beers to be produced. One of the aspects is that he wants to produce more dry beers, so beers with lower levels of residue sweetness. I believe his current method to mash (heating the grist and water to preset temperatures) lays partly at the bottom of this sweetness. I already look forward to revisiting the brewery next year!


Na de rondleiding kregen we nog een Hoppa Hontas voorgeschoteld, stijl IPA zeg maar. De brouwer vertelt ons dat hij ieder jaar een andere soort hop probeert  te gebruiken om de boventoon te nemen, deze keer was het de Amarillo hop. Dit is een aromahop die ook bekendstaat om te neigen naar citrusvruchten met neiging tot sinaasappelaroma en -smaak.  Ook dit bier mag naar mijn smaak iets droger zijn, maar het is desalniettemin zeker een lekker bier. Donker blond, stabiel schuim , zeer aangenaam in de neus en laat zich vlot drinken ondanks het aromatisch karakter. Zeker een aanrader!
After the tour the brewer served us his Hoppa Hontas beer, style IPA. He explains how he tries to use a different hop type every year to dominate the beer, this year it was Amarillo hop. Mainly known for its citrusy flavors which mostly resemble orange touches. This beer as well would benefit from having a little more dryness to it, but it’s still a genuinely fine beer. Dark blonde, stable foam, very pleasant in the nose and drinks easily despite having a very aromatic character. Definitely a beer recommend to others!
Geen opmerkingen:

All photos are property of Kjell Dursin and can't be used without consent. Mogelijk gemaakt door Blogger.